Laza Adina Malagasy No 2 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Tanisao ireo lohatenim-pizarana ao anatin’ny Boky “Vakivakim-piainana” nosoratan’i Iharilanto Patrick Andriamangatiana.
2. Milaza eva na dondo telo (03) nentin’ny Malagasy naneho ny aina.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy ity mpandinika iray: “Mitarika ny olona hahay mitondra tena ny fananam-panahy, ary mampirindra ny fiainam-piaraha-monina ihany koa”. Fakafakao.
D. Fanadihadiana Lahatsoratra
Ianao!

Eny, ianao ilay poeta, izay mandany ron-doha,
Te hamboraka ny miafina sy milevina ao am-po
Ka mandrary soratsoratra hanana endrika milanto
Sy miezaka hampihaingo hanatratra irony kanto.
Eny ianao ilay poeta, voahosom-potaka mazana,
Sy lazaina ho mpandrongony sy mpandika ireo lalana
Ka matetika mamikitra tsy ho lavo na hianjera
Sy miezaka mirakitra an-takila ireo tsikera.
Eny ianao ilay poeta, tia sy miaro Tanindrazana
Tsy mitsitsy ranomainty mivandravandra, mihidy vazana,
Saro-piaro amin’ny tany, amin’ny teny sy ny zony:
“Ny fahafahanao ry Taniny no fahafahana ao am-pony”.
            Eny ianao ilay poeta, mitsikera ny fisiana,
            Eny ianao ilay mpitondra vatsim-po ho fifaliana.
Hery Rakotojaona in Sandatra, May 1990.
Hadihadio io tononkalo io.