Laza Adina Malagasy No 10 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Tanisao ireo adidin’ny velona amin’ny maty.
2. Inona no mahakanto ity ampahan-tononkalo ity?
Vaovao manao ahoana no imasoanao hafafy?
Vaovao hahatonga ny firaisan-kina hihamafy?
Sa kosa vaovao hampanjaka ny herisetra,
Ka hifampifofo avy ny olombelona rehetra?
Razafiarivony Wilson.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy I Nalisoa Ravalitera: “Zanahary tapany ny mpanoratra”. Fakafakao sy tsikerao izany.
D. Fanadihadiana Lahatsoratra

“Ny mpanoratra dia mpanabe sy mpamianatra; noho izany, tompon’andraikitra amin’ny fanolokoloana ny sain’ny Malagasy izy. Koa mampahatsiahy azy ireo izahay hoe: efa mba voafaritrao poeta, ianao mpanoratra ve ny sakafon-tsaina natolotra ny Malagasy? Mba efa nojerenao akaiky ve ity toe-tsaina vangavanga iainan’ny Malagasy ankehitriny ity? Anananao andraikitra izany.
Zava-bahiny tsy antonona ny toe-batany no nasainao nateliny ka nankarary ny ambavavafony, ianao anefa tsy mety hitrandraka zava-Malagasy mampangetaheta azy.
Impiry ianao no mieritseritra fa ny tsy fahaizana mandanjalanja avy aminao no mety mamorika ny sain’ny Malagasy izay efa miharatsy rahateo?
Ianao poeta, ianao mpanoratra, lalana mankaiza no hitarihanao ny sain’ny Malagasy? Ianao no mpitari-dalana ka tsy ny fanafoanana izay efa tsara akory ny fanagasiana, fa ny fanandratana izay maha Malagasy eo amin’ny toerana avo …”
RANOE, Fifandraisana Sekoly FJKM no2 – Fihavanana.
Hadihadio.