Laza Adina Malagasy No 11 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Inona avy ireo zavatra entin’ny literatiora ho an’ny mpamaky?
2. Miteraka inona eo amin’ny olona ny finoana ny anjara?
B. Famakafakan-kevitra
Misy fombam-pitenenana manao hoe: “Aza mimenomenona amin’ny anjara fa tsy olombelona no tompon’ny lahatra”. Fakafakao sy tsikerao izany.
D. Fanadihadiana Lahatsoratra

Na niolaka atsy na nivadika aroa, mitotototo foana ilay fanahin’ny Malagasy nila vonjy sy fitahiana, fa ny farany tokin’Andriananahary ihany! (…) tsy afaka tamin’ny eritseriny na oviana na oviana Andriananahary. Zovy moa no afa-mihodivitra amin’Andriananahary? Mamono eritseritra ny firenena mihambo sy mivavaka aminy: mitady tsy olona ireny, fa manao azy Andriamanitra angamba no ho biby? Fantatro anefa fa tsy izay adala minia mikipy no mahafoana iry masoandro iry; ary tazano fa ireo miavona manao tsy hivavaka aminy ireo indrindra no midi-kizo amin’ny finoanoam-poana maizina sy mahatsikaiky.
Raha Malagasy dia tsy hihambahaba izy ny hiondrika sy hibaboka tongotra aman-tanana eo am-paladian’ny Tompon’ny Lahatra. Ary tsy niala teo (…) Andriamanitra tokoa no (…) voalohan-teny sy faran-tenin’ny Filozofia Malagasy.
Rev P. Rahajarizafy, in Filozofia Malagasy, tak. 90.
Fanontaniana: Hadihadio io lahatsoratra io.