Laza Adina Malagasy No 8 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Milaza tara-kevitra roa iombonan’ny asa soratr’I J.J. Rabearivelo sy Samuel Ratany.
2. 1. Milaza tara-kevitra telo fiventin’i Rado.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy ity mpandinika iray: “Manampy ny tsirairay eo amin’ny fanefana ny maha-olona azy ny literatiora”.
D. Fanadihadiana Lahatsoratra

Tsy misy Malagasy hanaiky ho rariny raha voarohirohy izy fa nahafaty mpangalatra nitam-piadiana, tratra am-bodiomby eo ambandrobana ny fananany.
Ny fanafatrafarana azy tsy hikasi-tanana olona toy ireny dia raisiny avy hatrany ho fiandanian’ny lalana amin’ny mpanao ratsy.
Manana ny heviny manokana tsy mitovy amin’ny Tandrefana ny Malagasy amin’io Zo sy ny fananany io.
Indro misy ohatra iray: iny misy olona efa tsy nihinan-kanina hateloana nangalatra tapa-mofo kely, azo izy dia entina eny amin’ny fitsarana … Fitsarana no mametra ny saziny.
Tsy eken’ny fisainana Malagasy izany (…) Raha an’ny Fitsarana ny tapa-mofo dia “rariny” raha ny Fitsarana no mikaroka izay fanamaivan-tsazy tiany. Fa raha ahy kosa ny tapa-mofo dia ny mampihatra ny lalana ihany no anjaran’ny Fitsarana fa anjarako kosa ny mametra na ny sazy farany ambany na ny sazy farany ambony no ahatra na hovotsorana madiodio ny meloka! Manana mpitsara tsy mety diso amin’izay hataoko aho, dia Andriamanitra sy ny vahoaka, ny Tsiny sy ny Tody.
E.D. Andriamalala, Ny Fanagasiana, tak. 53-54.
Fanontaniana: Hadihadio io lahatsoratra io