Laza Adina Malagasy No 16 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Iza no nanoratra an’ireto boky manaraka ireto:
-Mitaraina ny tany
-Ny fanagasiana
2. Misy fizarana efatra ny tantara raketin’ny boky “Vakivakim-piainana”. Nomena lohateny tsirairay ireo fizarana ireo. Tanisao ary alaharo.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy i Ramily ao amin’ny boky vakivakim-piainana nosoratan’Iharilanto Patrick Andriamangatiana: “Ny vola miteraka havana fa ny havana mandany vola”. Fakafakao izany fiheverana izany.
D. Fanadihadiana Lahatsoratra

Ny Soratra?
Talenta manjopiaka anaty rindra noforonina
Zanaky ny misy sy ny fiaraha-monina
Ny marina sy tsapa nadikan’ny fanahy
Nolaroina nofinofy sy ny hanitry ny tsiahy.
Fizaran’ny mpanoratra ny ritsoka voaoty
Apalesina ho kanto ianohan-drotsirotsy.
Salohin-dokon-teny maningotra ny fo.
Rakitra ny omaly, tantara ho avy koa.
Asiniony, 13 Janoary 1997 (Akom-piainana, tak. 48)
Hadihadio ny lahatsoratra.